Notulen ALV 2015

Beste leden, In onderstaande link kunnen jullie de notulen van afgelopen ALV gehouden op dinsdag 17 februari jl. openen en nalezen. Naast de notulen is ook de presentatie over padel tennis toegevoegd. De data voor de informatieavonden volgen binnenkort. Graag willen wij ook een oproep doen voor het helpen tijdens de onderhoudsdag die gepland staat op zaterdag 14 maart a.s. […]

Dankwoord familie overlijden Co Murre

Wij danken u zeer voor het medeleven bij het overlijden van Co Murre. Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken van  deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit zware verlies. Magda Murre – de Hullu Kinderen en kleinkinderen

Dinsdag 17 februari Algemene Ledenvergadering

Beste leden,Dinsdag 17 februari a.s. is er weer een Algemene Ledenvergadering. De vergadering gaat van start om 19.30 uur, onderstaand ontvangt u alvast de agenda, notulen vorige vergadering, de jaarrekening en de begroting van 2015.AgendaNotulenJaarrekeningBegroting 2015Bijzonder in deze vergadering is dat wij Jurgen Haan en Martijn van Arendonk hebben uitgenodigd om uitleg te geven over […]