Algemene Leden Vergadering (ALV) 26 februari 2019

30 januari 2019


De Algemene Leden Vergadering vindt dit jaar plaats op dinsdag 26 februari van 20:00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19:30 uur). Alle tennis- en padelleden worden van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen in ons clubhuis aan de Educalaan 20 in Dronten. Hierbij legt het bestuur (financiële) verantwoording af over het afgelopen verenigingsjaar en worden ontwikkelingen binnen de club besproken. De agenda en de financiële stukken liggen vanaf 12 februari ter inzage in de kantine. Op de avond van de ALV zelf zullen er enkele exemplaren hard copy aanwezig zijn. De vergadering wordt tevens ondersteund door een PowerPoint presentatie.
 
Vrijwilligers
De afgelopen jaren hebben we diverse keren een oproep gedaan voor kantinedienst-vrijwilligers, zowel voor in de avonduren als tijdens de competitie. De response hierop was minimaal. Omdat er geen bereidheid is onder de leden om dit soort vrijwilligerswerk te doen zijn wij nu genoodzaakt tot het nemen van drastische maatregelen. Deze maatregelen willen wij tijdens de ALV voorleggen. 
Willen we de openingstijden gedurende de avonden in de avonduren en tijdens competitiedagen gelijk houden, dan zijn er de volgende mogelijkheden:
  1. We huren iemand in met als gevolg contributieverhoging. Deze verhoging zal tijdens de ALV bepaald worden.
  2. Er wordt een poule van minimaal 10 vrijwilligers gecreëerd die bereid zijn deze diensten in te vullen. Deze dienen zich dan aan te melden op de ALV.
  3. Het clubhuis wordt gesloten op 1 avond in de week en op bepaalde competitiedagen.
Hopelijk ziet iedereen de noodzaak in van het maken van een keuze. Dus laat je stem gelden op onze ALV. 

 Namens het bestuur van ATC Dronten heel graag tot ziens op dinsdag 26 februari a.s.! 
 
 Sahida Idu - voorzitter
 Wimjan Brasser (aftredend) - penningmeester
 Cock Lommerse (aantredend) - penningmeester
 Henk Sjerps - algemeen bestuurslid
 Gerton Wullink - baanonderhoud 
 Bastian te Velde - technische zaken
 Claudia Wesseling - technische zaken
 Marijke Bangma - secretaris 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0321-313270

Educalaan 20

Postbus 62
8250 AB Dronten