Soorten Lidmaatschap

ATC Dronten kent de volgende lidmaatschapssoorten:

  Contributie 2022 (per kalenderjaar)
Senior € 150
Junior * € 100
  • Deze lidmaatschappen worden aan het eind van het kalenderjaar automatisch met een jaar verlengd tenzij het lidmaatschap opgezegd is vóór 31 december.
  • Alle leden kunnen onbeperkt een beschikbare tennis-of padelbaan reserveren via internet (en via het afhangbord).
  • Bovenstaande contributies zijn inclusief het lidmaatschap van de KNLTB.
  • De contributie dient te worden voldaan per automatische incasso. De automatische incasso vindt jaarlijks aan het begin van het jaar plaats.
  • Bij aanmelding na 1 april, 1 juli, en 1 oktober wordt voor het lopende kalenderjaar een korting van respectievelijk 25%, 50%, en 75%  op de contributie gegeven.
  • * Een junior-lidmaatschap is mogelijk t/m het jaar waarin de leeftijd van 17 jaar wordt bereikt.

Maak Kennis Met Tennis

Nieuwe juniorleden die niet eerder tennisles hebben gehad bij ATC Dronten kunnen gebruik maken van de volgende actie:

Vijf starterslessen in de periode 1 jan-31 dec 2022 voor € 70 p.p. in een groep, met lidmaatschap voor 2022 en racket in bruikleen. Als je langer dan een jaar blijft trainen bij NDO, mag je dit racket houden! De betaling van starterslessen + lidmaatschap verloopt via ATC Dronten.

Zomer Challenge

Met een Zomer Challenge lidmaatschap kun je 3 maanden lang (van 1 juni tot 31 augustus of van 1 juli tot 30 september 2022) onbeperkt tennissen en padellen voor een bedrag van € 50. In deze periode ben je ook lid van de KNLTB en kun je dus ook open toernooien (tennis of padel) spelen bij andere clubs.