Wijzigen & Opzeggen

Wijzigen

Als je wilt veranderen van lidmaatschapssoort (bijvoorbeeld van Junior naar Junior Alles-in-1) of je persoonlijke gegevens zijn gewijzigd (bijvoorbeeld achternaam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, IBAN-nummer), dan verzoeken wij dit tijdig door te geven aan de ledenadministratie door middel van een e-mail naar le[email protected]. Zo houden wij onze ledenadministratie up-to-date.

Opzeggen

Je kunt je lidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar opzeggen door een e-mail naar [email protected] te versturen vóór 1 december van het voorafgaande kalenderjaar.